Välkommen till Roofac Wind AB

För att få ut rätt effekt ur ett vindkraftverk bör periodiska inspektioner utföras på vindkraftverkens rotorblad.

Skador i rotorbladen så som erosion, blixtnedslag och sprickor kan skapa obalans och gör att aerodynamiken försämras och uteffekten minskar drastiskt. Resultatet av att man slarvar med regelbundna inspektioner kan vara skador i växellådan och hydraulsystemet vilket är oerhört kostsamt.


Roofac AB

Rope access

Roofac Safety

Utrustning och utbildningar för höghöjdsarbeten

Roofac Wind

Underhåll och reparation av vindkraft

Roofac Rental

Uthyrning av utrustning för höghöjdsarbete

Ett varumärke – Fyra bolag

Varumärket Roofac innefattar fyra bolag som tillsammans levererar en heltäckande lösning för allt som har med höghöjdsarbeten att göra. Besök gärna våra andra bolags webbplatser för att hitta den lösning som passar just Dig.